L’Autoestima és un terme en boga dins del món educatiu, el món de l’autoajuda, del creixement personal. Però, què significa tenir realment una bona autoestima?, què hem de fer perquè els nostres fills tinguin una autoestima sana i equilibrada?

En aquesta xerrada podem aprendre i compartir algunes pràctiques que ens poden donar llum i fer-nos adonar que no es tracta de l’elogi constant, sinó de fomentar situacions on els nostres fills experimentin la vàlua i se sentin capaços d’assumir el risc de viure i d’assumir les frustracions i els reptes del dia a dia.

La xerrada té una durada de 90 minuts, i s’imparteix amb el suport d’una presentació amb PowerPoint amb el toc personal d’anècdotes, contes i vivències personals!

T’esperem el dijous 6 de maig a les 20.00 h. Ben aviat rebreu l’enllaç per a poder-vos connectar a la xerrada.