Inscripcions activitats extra escolars 2019-2020

Com cada any des de l’AMPA continuem proposant activitats extraescolars per a totes les famílies sòcies. A més, durant el curs 2019-2020 s’han proposat noves extraescolars tant dinàmiques com lúdiques. Les inscripcions quedaran obertes per a tots els socis de l’AMPA que aquest curs 2018-2019 no han fet cap activitat, de l’11 al 13 i del 17 al 20 de juny de dilluns a divendres 16:30h a 18:00h al local de l’Ampa.

RECORDEU QUE EL DIVENDRES 14 DE JUNY EL LOCAL DE L’AMPA ROMANDRÀ TANCAT

  • El socis que realitzin la preinscripció dins la data establerta, gaudiran de poder pagar l’activitat en dues vegades, al juliol’19 i al novembre’19.
  • Passat aquest termini, l’import de tota l’activitat es realitzarà en un únic pagament.
  • Els preus indicats són per tota l’activitat, des de l’1 d’octubre de 2019 fins al 12 de juny de 2020.
  • Totes les activitats s’abonaran per domiciliació bancària.

 

És IMPRESCINDIBLE portar:

  • Fotocòpia de la targeta sanitària CATSALUT de l’inscrit.
  • Dades domiciliació bancària amb IBAN (22 dígits) i dades del titular del compte bancari.

En cas de no portar tota la documentació NO es reserva la plaça.

  • El full d’inscripció l’haureu de portar omplert, el podeu descarregar aquí:

FULL D’INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRA ESCOLARS

  • Lordre de preferència en la inscripció s’establirà segons l’ordre d’arribada.
  • Cada usuari podrà inscriure un màxim de 3 alumnes, sempre que porti la documentació necessària explicada anteriorment juntament amb el full d’inscripció omplert i signat.

Detall de les activitats proposades pel curs 2019-2020

Activitats exclusives per a socis de l’AMPA

Pre-escola esportiva: Iniciació a l’esport a través del joc. Preparat per a nens/es de P-4 i P-5. Samarreta inclosa. Es realitzarà els dilluns i dimecres al gimnàs d’Infantil fins a les 18:15h (Mínim 12 inscrits) Preu: 251 €

Escola esportiva A: Primer contacte amb diversos esports. Preparat per a nens/es de 1r ,2n i 3r de Primària. Samarreta inclosa. Es realitzarà els dilluns i dimecres al gimnàs de Primària fins a les 18:30h (Mínim 12 inscrits) Preu: 251 €

Escola esportiva B: Pràctica avançada de diferents esports. Preparat per a nens/es de  4t, 5è i 6è de Primària. Samarreta inclosa. Es realitzarà els dimarts (pati cistelles) i dijous (gimnàs primària) fins a les 18:30h (Mínim 12 inscrits) Preu: 251 €

Funy Sport(Bàsquet): Activitat físico-esportiva, no competitiva,  on es treballaran els valors  i l’aspecte cooperatiu mitjançant els esports. Preparat per a nens/es de 5è de primària a 4t de la ESO. Es realitzarà els dilluns i dimecres al pati de l’escola Estel fins a les19:00 h (Mínim 10 inscrits) Preu: 270€

Funy Sport(Futbol): Activitat físico-esportiva, no competitiva,  on es treballaran els valors  i l’aspecte cooperatiu mitjançant els esports. Preparat per a nens/es de 5è de primària a 4t de la ESO. Es realitzarà els dilluns i dimecres al pati de l’escola Estel fins a les 19:00 h (Mínim 10 inscrits) Preu: 270 €

Defensa personal ESO/Batxillerat: La defensa personal és una activitat que es basa en ensenyar com prevenir tot tipus d’atacs, amenaces i situacions perilloses que es puguin produir en la nostra vida quotidiana i al mateix temps ens permetrà gestionar emocionalment estats de por o d’inseguretat per afrontar els bloquejos mentals.. Samarreta inclosa.Es realitzarà als dimecres al gimnàs del carrer Martí Molins fins a les 19:15 h (Mínim 10 inscrits) Preu: 252 €

Pre-Zumba: Activita fisico-esportiva on es treballa la gestió corporal a partir del ball coreografiat. Preparat per a nens/es de P-5 i 1r de Primària.Samarreta inclosa. Es realitzarà els dimarts al gimnàs del carrer Martí Molins fins a les 18:30 h (Mínim 20 inscrits) Preu: 215 €

Zumba Primària: Activita fisico-esportiva on es treballa la gestió corporal a partir del ball coreografiat. Preparat per a nens/es de 2n a 6è de Primària.Samarreta inclosa. Es realitzarà els dilluns al gimnàs del carrer Martí Molins fins a les 19:00 h (Mínim 20 inscrits) Preu: 215 €

Zumba Secundària: Activita fisico-esportiva on es treballa la gestió corporal a partir del ball coreografiat. Preparat per a nens/es de ESO/BATXILLERAT. Samarreta inclosa. Es realitzarà els dimarts al gimnàs de primària fins a les 19:00 h (Mínim 20 inscrits) Preu: 215 €

Zumba Mares/pares: Activita fisico-esportiva on es treballa la gestió corporal a partir del ball coreografiat. Es realitzarà el dilluns al gimnàs de Primària de 19:00 a 20:30 h (Mínim 20 inscrits) Preu: 201 €

Cos Fit: Activitat físico-esportiva on es treballa el coneixement del propi cos a través de l’auto superació i la motivació. Complement indispensable per una bona gestió acadèmica. Samarreta inclosa. Preparat per a nois/es de l’ESO i Batxillerat. Es realitzarà tots els divendres al gimnàs de Primària fins a les 19:00 h (Mínim 12 inscrits) Preu: 262€

DESPLAÇAMENTS:

ELS MONITORS  DE LES ACTIVITATS ES FARAN CÀRREC DEL DESPLAÇAMENT DELS/DE LES PARTICIPANTS ENTRE ELS CENTRES QUAN AIXÒ SIGUI NECESSARI.

TOTES LES ACTIVITATS SÓN SUSCEPTIBLES D’ANUL·LACIÓ SINÓ HI HA QUÒRUM SUFICIENT D’INSCRIPCIÓ PER DESENVOLUPAR L’ACTIVITAT, AIXÍ MATEIX, DURANT EL CURS, TOTES LES ACTIVITATS, SÓN SUSCEPTIBLES DE VARIACIÓ O ANUL·LACIÓ PER PROBLEMES AMB LES INSTAL·LACIONS I/O CLIMATOLÒGIQUES.

Activitats, Esports , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.