Assemblea General AMPA 23 de novembre de 2011

Assemblea General AMPA 12 de novembre de 2012

Assemblea General AMPA 28 d’octubre de 2013

Assemblea General AMPA 8 d’octubre de 2014

Assemblea General AMPA 12 de novembre de 2015

Assemblea General AMPA 24 de novembre de 2016

Assemblea General AMPA 2017

Assemblea General AMPA 18 de desembre de 2018

Assemblea General AMPA 29 d’octubre de 2019

Assemblea General AMPA 17 de desembre de 2020

Assemblea General AMPA 16 de novembre de 2021

Assemblea General AMPA 10 Octubre 2022